VÅRT SPECIELLA KONCEPT FÖR DETALJHANDELN

I samarbete med viktiga Detaljhandlar-partners har vi utvecklat ett unikt detaljhandlarkoncept. Detta koncept är ett bord med en färgrik presentation av diverse sorter Anthurium. Genom att skapa lugn och ordning på hyllan hjälper vi konsumenten att göra det bästa valet av våra praktfulla Anthurium. Detta resulterar i en optimal omsättning på kubikmetern.