Skötsel

Livskraft

Vi odlar tåliga växter som inte behöver så mycket skötsel och tillsyn. Genom att använda biostimulanter minskar behovet av gödselmedel. Det gör att växterna blir friskare och mer motståndskraftiga. Tack vare det här odlingssättet behöver våra Anthurium ingen extra näring under de första sex månaderna. Anthurium har lång livslängd, och även det gör att den är ett miljömedvetet val. För att våra kunder ska få njuta ännu längre av sin Anthurium har vi utvecklat en specialanpassad näring som de kan gödsla växten med efter det första halvåret.