miljövänliga Anthurium sedan 1925

Stolks odlingssätt börjar vid roten. Plantorna står på ett sjukdomshärdigt underlag och framförallt naturliga produkter används. Vid varje vattning får växterna en liten mängd ekologiska ämnen så att jorden själv sätter igång arbetet. Alla näringsämnen används på så sätt optimalt. Bra rötter är grunden för optimal kvalitet.

OPTIMAL KVALITET.....
GENOM ATT ANVÄNDA KRAFTERNA I NATUREN
DETALJER GÖR SKILLNAD
EKOLOGISKT ODLAT
Stolk Brothers odlar miljövänligt, hållbart och med socialt ansvar. För bekämpning av våra sjukdomar och plågor använder vi animaliska fiender. Genom ett intensivt samarbete med Koppert Biological Systems har vi kunnat reducera användningen av skadliga bekämpningsmedel till noll.
PARTNERS I NATUREN
100% WATER RECYCLE WITHOUT HARMFUL CHEMICALS